A passivhaus or almost a zero consumption house is a home where energy consumption is reduced to a minimum while maintaining high comfort conditions. A passivhaus offers a comfortable ambient temperature throughout the year, practically without the need to apply conventional heating or cooling. Its construction typology is based on large insulation, windows of high performance, renovation of in...

Una casa passiva és un habitatge on el consum energètic es redueix al mínim mantenint unes altes condicions de confort Un resum gràfic seria posar un abric a l'edifici a l'hivern, protegir-ho del sobreescalfament a l'estiu i renovar i purificar el seu aire interior. La millora del sistema constructiu d'un habitatge tradicional enfront d'un habitatge passiu és abismal. La qualitat i confort int...

Visita d'obres en el conjunt d'habitatges adossats d'obra nova a Sitges. La visita d'avui s'ha centrat en el repàs de l'estanqueïtat a l'aire dels tancaments que formen l'envolupant de l'edifici. En tot habitatge passiu, és molt important cuidar les infiltracions d'aire. La façana exterior es compon per 2 tipus d'acabats, façana ventilada amb acabat ceràmic i façana amb aïllament tèrmic per l'ext...

En l'arquitectura passiva, els guanys tèrmics de l'edifici s'obtenen a partir de la radiació solar. L'estudi sobre l'impacte de la radiació sobre l'envolupant de l'edifici forma part dels primers estudis a tenir en compte en els inicis de qualsevol nou projecte. La distribució interior de l'edifici i la seva relació amb l'exterior mitjançant les finestres i buits, condiciona els guanys solars. ...

Habitualment, quan parlem sobre la qualitat de l'aire interior i els avantatges de viure en un habitatge construït sota el estàndard Passivhaus, fem referència al gran confort tèrmic. Però sabem que és el confort tèrmic?   Entenem per confort tèrmic quan les persones que hi? habiten no experimenten sensació de calor ni fred, o, dit d'una altra manera, quan les condicions d'humitat, temp...

El consorci Passivhaus, IOT i Tecnalia estaran presents en la 20a edició de la Fira Construmat que se celebrarà a Barcelona entre el 23 i el 26 de maig, i edificaran un exemple real d'edifici de consum gairebé nul (habitatge passiu) que podrà ser visitat, observat i sentit pels visitants.   L'estàndard Passvihaus o habitatge passiu, és una manera de construir que neix a Alemanya en 1991...

El SATE és un Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior que s'empra tant en obra nova com en rehabilitació d'edificis. Es compon d'un panell d'aïllament tèrmic prefabricat, que pot ser poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), llana de roca o poliestirè expandit amb grafit, una malla de fibra de vidre unida amb morter adhesiu que actua com a armadura i una capa d'acabat exterior impe...

Un habitatge passiu és un habitatge on aprofitem al màxim els recursos naturals per reduir al mínim el consum energètic i econòmic. A major reducció de la demanda energètica, major confort i menys despesa energètica. L'energia consumida per un edifici es pot agrupar en: Consum d'energia per a calefacció i refrigeració Consumo d'energia elèctrica ( sense calefacció ni refrigeració ) C...

La setmana passada es va celebrar a Madrid el III Congrés d'Edificis de Consum Gairebé Nul. Va inaugurar el congrés Manuela Carmena, on va destacar l'important paper i l’involucrament que han de tenir les administracions en la implantació i difusió de la construcció d'aquest tipus d'edificis. No cal oblidar l'horitzó del 2050 on els països desenvolupats hauran de tenir emissions zero. Abans de res...

Nou encàrrec per al disseny i construcció d'habitatge unifamiliar a Sitges. Habitatge passiu d'alta eficiència energètica amb un disseny funcional, mediterrani i minimalista. Hem començat a treballar en el nou projecte d'un habitatge d'obra nova en el sector de Ca l’Antoniet de Sitges, Barcelona. Els primers esbossos ja ens mostren que la parcel·la en cantonada condiciona el disseny inicial....