Són habitatges de consum energètic gairebé nul, on la poca energia que requereixen procedeix de fonts renovables.

Depenent de les particularitats de cada projecte, podem utilitzar energia solar, aerotèrmia, geotèrmia, biomassa o la combinació de diverses d’elles.

Ens encarreguem de tot el seu procés. Visitem el seu habitatge, realitzem l’informe energètic, tramitem el mateix a l’administració pertinent (ICAEN) i posteriorment li lliurem l’etiqueta energètica.

És una tecnologia que ens permet construir virtualment l’edifici. Amb això podem controlar cada detall abans, durant i després de ser executat.

Evidentment, el treball en equip és bàsic per poder resoldre qualsevol repte. La complexitat d’un projecte fa imprescindible la col·laboració de diversos especialistes per aconseguir el millor resultat final.

Absolut. Personalitzem cada projecte als requeriments estètics, funcionals i econòmics de cada client.

Gestionem la contractació directa d’industrials i materials per aconseguir la millor qualitat al millor preu.

Amb industrials que entenen l’eficiència energètica com una necessitat de l’habitatge actual, on la reducció de la hipoteca energètica i la millora del confort de l’usuari es converteixen en un valor afegit respecte una construcció convencional.

És la possibilitat de tenir un habitatge d’una manera totalment personalitzada, on l’elecció del disseny, materials i control econòmic es realitza segons les necessitats del client final que l’habitarà.