SgARQ

SgARQ s’especialitza en el disseny i construcció d’habitatges unifamiliars i edificis d’habitatges utilitzant com a base l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables amb l’objectiu d’estalviar-li diners al client sent una construcció més sostenible i sense sacrificar el disseny arquitectònic.

 

Nom de l’empresa: Arquitectura i Eficiència Energètica S.L.P.U.

Sector: Arquitectura i construcció

Especialitat: Arquitectura d’alta eficiència energètica

Any de fundació: 2012

CEO: Sergi Gargallo, col·legiat COAC 37594

Plantilla: 2 arquitectes, 2 arquitectes tècnics i 3 estudiants d’arquitectura en projecte final de carrera

Ubicació: Avinguda Camí dels Capellans nº81 Local 2A, Sitges (Barcelona)

Telèfon: 930 232 781 – 656 819 980

Email: info@sgarq.com