Project info

Badalona

Promoció d'obra nova de 8 pisos en edifici plurifamiliar d'alta eficiència energètica

El solar: Es troba en el municipi de Badalona. Està a 10 km de la ciutat comtal i gaudeix d’un clima mediterrani subhumit. El solar té 611 m² i té una forma regular amb topografia sense grans desnivells. La façana que dóna a carrer està orientada a Sud-est, mentre que l’oposada s’orienta a Nord-oest.

 

Les condicions: Ens trobem en un solar buit, amb el que les condicions bàsiques vénen donades per la geometria del solar, la seva orientació i els edificis veïns. L’encàrrec demanava vuit habitatges a projectar en un edifici plurifamiliar.

 

El projecte: L’edifici conté vuit habitatges. Dos d’ells se situen en la planta baixa, tres en planta primera i els altres tres en la planta segona. Dos d’aquests últims són dúplex. Tots ells són passants, amb el que gaudeixen de ventilació creuada. A la planta baixa els dos habitatges se situen a costat i costat, deixant un passadís central que alberga l’ascensor i l’escala i condueix als usuaris de l’edifici directament al pati posterior. La planta sota coberta torna a tenir un espai comunitari entre les terrasses de les plantes altes dels dúplex.

 

La construcció: L’arquitectura d’aquest edifici es defineix per ser un volum net. La façana principal està alineada amb els edificis veïns, tant en separació de la vorera com en altura. La planta més alta està retirada tant de la façana anterior com a posterior, de manera que queda oculta a la vista del vianant. Gràcies a això, els dos dúplex gaudeixen de terrasses que donen al carrer i al pati interior. El fet que es tracti d’una envolupant contínua i sense geometries molt complicades permet que es pugui aïllar degudament i no es generin ponts tèrmics. D’aquesta forma, assegurem el confort a l’interior.

 

El funcionament: La planta d’accés deixa un habitatge a cada costat d’un passadís central que condueix al nucli de comunicacions o bé al jardí posterior. En aquest trobem les escales que condueixen al pàrquing, un gran espai enjardinat, una zona de jocs infantils i una piscina exterior. És l’espai de trobada exterior de la comunitat de veïns. A mesura que ascendim ens anem trobant amb les successives plantes que alberguen els habitatges i en l’última planta tornem a tenir un espai comú per als veïns. Tots els habitatges es desenvolupen a dues façanes, la qual cosa permet garantir una gran riquesa tant a la zona de dia com a les habitacions i beneficiar-se de la ventilació creuada.

 

Eficiència energètica: L’eficiència energètica és un dels punts forts del projecte. S’incorporen mesures tant passives com actives per aconseguir un projecte d’alta eficiència energètica. Les mesures passives amb les quals explica el projecte són: aïllament exterior, façana de planta baixa ventilada, protecció solar en façana Sud, vidres de baixa emissivitat en façana Nord, vidres amb control solar en la Sud i ventilació creuada en els habitatges. Quant a les mesures actives, es proposa ACS per plaques solars/aerotèrmia, climatització per bomba de calor aerotèrmica d’alta eficiència, monitoratge elèctric dels habitatges i opció de ventilació mecànica amb recuperador de calor. La simultaneïtat de totes aquestes decisions amb el disseny arquitectònic es reflecteix en un conjunt d’avantatges com la reducció del consum energètic i emissions de CO2, millora del confort i habitabilitat interior i per tant, una estratègia de màrqueting diferencial.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: concurs
  • Ubicació: Badalona
  • Any: 2015
  • Superfície: 535,50m² útils
  • Certificació energètica:

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image