Project info

Tags: ,

Bonaire

Projecte de reforma interior d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres.

La preexistència: Es tracta del projecte de reforma d’un habitatge a Sitges. L’habitatge se situa en un edifici d’habitatges entre mitgeres al carrer Bonaire, en ple centre de Sitges. El pis és de geometria rectangular, consta de 98m² i disposa de dues façanes que donen a l’exterior, una a carrer i una altra a pati exterior.

 

Les condicions: El principal objectiu és aconseguir una nova distribució més oberta, moderna i funcional amb la millora i modernització dels materials existents i instal·lacions alhora que s’opta per millorar l’eficiència energètica.

 

El projecte: Es projecta la renovació de l’espai interior separant clarament la zona de dia de la de nit, i optant per la cuina oberta al saló menjador.

 

La construcció: No es modifica l’aspecte exterior de l’edifici. Quant a l’interior, es modifica la seva distribució amb nous envans de cartró-guix. Quant a materials, s’usa parquet en tot el paviment excepte banys que van tots revestits amb enrajolat ceràmic (paviment i parets).

 

El funcionament: Dins de l’habitatge trobem dues parts, la de dia oberta i en relació amb el carrer i la de nit amb els dormitoris que donen al pati interior de l’illa. A la zona central de les dues se situen els banys i traster. Les dues zones donen sempre a façana per a una bona il·luminació i ventilació.

 

Eficiència energètica: Es modifica la façana que dóna al pati interior, obtenint una nova façana amb cambra d’aire i aïllament interior. També se substitueixen totes les fusteries exteriors per aconseguir un major confort tèrmic, amb trencament de pont tèrmic i els vidres òptims. Sent la planta alta de l’edifici, i no podent intervenir per la part exterior de l’edifici, s’opta per col·locar un aïllament de llana mineral per sota del forjat de coberta, reduint d’aquesta manera les perdudes energètiques.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: Reformat
  • Ubicació: C/Bonaire, Sitges
  • Any: 2012
  • Superfície: 98m²
  • Certificació energètica:

Procés

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image