Project info

Tags:

Ca L’Antoniet

Cases passives d'alta eficiència energètica. Promoció de 6 habitatges unifamiliars adossats a Sitges.

El solar: Terreny situat a la zona de nova construcció “Ca l’Antoniet” a Sitges. Solar en cantonada amb carrer en lleuger pendent i inclinació respecte a l’adjacent. Els accessos per als vianants es realitzen pel carrer superior, mentre s’aprofita el desnivell del carrer inferior per disposar l’accés de vehicles.

 

Les condicions: El projecte de Casa Pletada va començar al 2014 i s’espera la seva finalització a la fi del 2016 la primera fase i inicis del 2017 la segona fase. Es tracta d’una promoció de 6 habitatges unifamiliars adossats. El projecte es planteja d’un inici amb una sèrie de condicionants:

 

 • Els habitatges es realitzaran baix criteris d’alta eficiència energètica.
 • Es desenvoluparà un projecte conjunt en façanes, planta soterrani amb accés de vehicles comú, volumetria general, així com en materials d’acabats exteriors.
 • Les cases es comercialitzaran buscant directament el client final, que? en règim de autopromoció, desenvoluparà el seu habitatge definint segons les seves necessitats, la distribució, materials i acabats finals del seu habitatge.

 

El projecte: El projecte es compon per 2 tipologies d’habitatges. L’habitatge cantoner serà de major superfície i amb un programa funcional totalment diferenciat. Els 5 habitatges restants es projecten amb un programa funcional que s’adaptarà a l’usuari final. Sent 2 tipologies i programes funcionals totalment diferents, es tracta la façana d’una manera unitària i amb la clara intenció que formi part d’un sol conjunt. En aquest tipus de construcció adossada i amb els condicionants urbanístics de la zona, no és possible realitzar un accés rodat independent per a cada habitatge, motiu pel qual es realitza un accés únic al conjunt a través d’una planta soterrani amb vial que serveix als garatges privatius de cada habitatge. Els habitatges es desenvolupen en 4 nivells:

 

 • Planta Soterrani destinada a garatge, trasters i accessos rodats
 • Planta Baixa amb accés per als vianants, bany, cuina i sala d’estar menjador amb sortida a zona enjardinada amb piscina
 • Planta Primera amb 2 dormitoris, un bany i un dormitori més tipus suite amb vestidor i bany incorporat
 • Planta Segona amb estudi i sortida a solàrium.

 

Per superar els 4 nivells de l’habitatge es preveu espai per a la ubicació d’un ascensor. En alguns dels habitatges aquest ascensor es col·loca ja en obra, en altres casos es realitza un doble espai o es col·loca un forjat lleuger per a una posterior col·locació del mateix d’una manera senzilla.

 

La construcció: La construcció es realitza amb l’objectiu principal d’obtenir uns habitatges passius de consum gairebé nul. D’aquesta manera es cuida al màxim detall l’envolupant tèrmica de l’edifici.

 

 • Sota el paviment de la planta baixa i en la coberta es col·loquen 10 cm d’aïllament de poliestirè extruït d’alta densitat
 • La façana es realitza amb un triple aïllament:
 • Aïllament per l’exterior ( i acabat de façana ventilada o SATE )
 • Projectat d’escuma de poliuretà en cambra d’aire
 • Trasdossat interior amb aïllament de llana de roca.
 • Les finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic i d’altes prestacions tèrmiques incorporen vidres amb control solar en la façana sud i vidres de baixa emissivitat en la façana nord.
 • Control màxim de les infiltracions d’aire en façanes.

 

Les instal·lacions: Segons la tipologia de l’habitatge es plantegen diferents tipus de sistemes:

 

Tipologia 1:

 • Aigua Calenta Sanitària i sòl radiant/refrigerant: Sistema de bomba aerotèrmica mixt que a més d’aportar l’aigua calenta de l’habitatge alimentarà el circuit de sòl radiant a l’hivern i sòl refrigerant a l’estiu.
 • Ventilació mecànica de l’habitatge mitjançant recuperador de calor entàlpic de doble flux i rendiment del 90%.
 • Sistema de suport de l’Aigua Calenta mitjançant placa mixta solar d’ACS/fotovoltaica

 

Tipologia 2:

 • Aigua Calenta Sanitària i climatització per aire: Sistema de bomba aerotèrmica mixt que a més d’aportar l’aigua calenta de l’habitatge alimentarà una bomba de calor per planta amb distribució mitjançant conductes.
 • Ventilació de l’habitatge: Captació mitjançant microventilació en finestres i extracció d’aire viciat mitjançant ventilació mecànica de simple flux autoregulable.

 

Tipologia 3:

 • Aigua Calenta Sanitària: Sistema de bomba aerotèrmica amb suport mitjançant placa mixta solar d’ACS/fotovoltaica.
 • Climatització per aire: Bomba de calor independent en cada planta amb distribució mitjançant conductes. En aquest cas la bomba de calor instal·lada és de menor potència a la instal·lada en la tipologia 2, ja que la instal·lació del recuperador de calor disminueix les càrregues tèrmiques considerablement.
 • Ventilació mecànica de l’habitatge mitjançant recuperador de calor de doble flux i rendiment del 90%.

 

Tipologia 4:

 • Aigua Calenta Sanitària: Sistema de bomba aerotèrmica amb suport mitjançant placa mixta solar d’ACS/fotovoltaica.
 • Preinstal·lació de climatització per aire: Bomba de calor independent en cada planta amb distribució mitjançant conductes.
 • En aquest cas la bomba de calor instal·lada és de menor potència a la instal·lada en la tipologia 2, ja que la instal·lació del recuperador de calor disminueix les càrregues tèrmiques considerablement.
 • Ventilació mecànica de l’habitatge mitjançant recuperador de calor de doble flux i rendiment del 90%.
 • Pou canadenc connectat al recuperador de calor.

 

Eficiència energètica: Amb les mesures adoptades els habitatges obtenen la categoria A de màxima eficiència energètica, amb una reducció en la demanda entre el 70% i el 90% respecte el mínim marcat per al normativa vigent.

 • Client: Auto-promoció
 • Estat: En construcció
 • Ubicació: Sitges (Barcelona)
 • Any: 2017
 • Superfície: 212m²/vivenda
 • Certificació energètica: A
 • Emissions: 1,01 kgCO2/m2año

Procés

Vídeo

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image