Project info

Tags: ,

MAN Bar

Projecte d'adequació i reforma de petit local per a obertura de bar de disseny al centre de Sitges.

El solar: Es tracta del projecte d’adequació i reforma d’un petit local existent en la Planta baixa d’un edifici entre mitgeres situat al Carrer Joan Tarrida de Sitges, de 49 m² i de geometria allargada amb pati interior.

 

Les condicions: Donada la petita dimensió del local la premissa principal serà aprofitar al màxim la superfície del local i millorar la seva eficiència energètica alhora que cal situar els banys necessaris i donar compliment al CTE i la normativa actual. Tot això sense oblidar-se mai del disseny i la funcionalitat.

 

El projecte: Amb la finalitat d’augmentar la superfície interior del local, se situa la barra sota l’escala de l’edifici, al centre del local i comunicada amb la nova cuina; i es cobreix el pati interior preexistent per situar els nous banys.

L’accés es resol directe al carrer modificant el buit de façana de la finestra existent, de manera que es desvincula de l’accés privat a l’edifici.

 

La construcció: Es realitzarà una nova solera sobre una capa de graves de 15cm protegida per una làmina de polietilè per evitar filtracions d’humitat, ja que la preexistent estava directament sobre el terreny.

Per a la ubicació dels nous banys es cobreix el pati existent amb una coberta plana no transitable amb un forjat col·laborant.

 

El funcionament: Donades les característiques del local, aquest s’organitza longitudinalment amb diferents zones. Primer hi ha l’accés amb la zona de taules, després el local s’estreny amb la barra i zona de tamborets amb cuina i magatzem posteriors i, finalment, al final se situa el bany.

 

Eficiència energètica: Amb la finalitat de millorar l’aïllament, tant acústic com tèrmic, es projecta un trasdossat de cartró guix amb llana de roca en les parets perimetrals i en el sostre de tot el local. La nova coberta del bany s’impermeabilitza i s’aïlla degudament.

També millorem la salubritat del local amb una nova solera sobre una capa de graves evitant les humitats per filtració del terreny.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: Reformat
  • Ubicació: C/Joan Tarrida,9 Sitges
  • Any: 2016
  • Superfície: 49m²
  • Certificació energètica:

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image