Project info

Tags:

Mas Alba

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Pere de Ribes.
Habitatge on la funcionalitat, l'estalvi energètic i el disseny s'uneixen en un sol projecte.

El solar: Una parcel·la a la urbanització Mas Alba de Sant Pere de Ribes, amb bon accés des de Sitges. Un solar rectangular de 400m², amb tots els serveis urbans, topografia pràcticament plana i amb accés directe des del carrer. Disposa d’un bon assolellament i orientació

 

Les condicions: El programa és senzill, una parella amb 2 fills. En l’habitatge deuen adquirir vital importància la relació interior-exterior i la zona de cuina-menjador, on es desvincula del mateix la sala d’estar, que se situa en una estada separada. Els clients imaginen espais amb porxos en ambdues plantes que permetin una fàcil transició cap a l’exterior, sent el mateix una mera extensió de l’interior. Habitacions àmplies amb banys interns en la planta primera, i garatge i un dormitori per convidats en la planta baixa completen el programa funcional.

 

El projecte: Donada l’orientació del solar es planteja dividir el mateix en nord-sud, actuant com a barrera entre tots dos la pròpia edificació. La zona sud és on s’obrirà l’habitatge, situant porxos, jardí i piscina, sent la zona nord del solar únicament destinada a accés per als vianants i rodat. La planta baixa per tant es relaciona amb l’exterior més immediat, i la planta primera es relaciona amb l’exterior a través d’una pèrgola que dóna accés a terrasses vinculades a la coberta enjardinada de determinades zones de la planta baixa. La zona d’estar es disposa perpendicularment sobre el volum principal, organitzant el jardí exterior a la zona de piscina i a la zona d’hort urbà. La pròpia geometria de l’edificació afavoreix la ventilació creuada. Els buits de la mateixa es minimitzen en la façana nord i s’obren descaradament en la façana sud.

 

La construcció: La construcció gira entorn de complir l’objectiu principal d’aconseguir el mínim consum energètic de l’habitatge. La totalitat de la coberta és enjardinada, aconseguint d’aquesta manera un important aïllament i una gran inèrcia tèrmica. La totalitat de buits de la planta baixa es protegeixen mitjançant porxos o pèrgola. Aquests elements acaben adquirint un destacat paper formal en el disseny final de l’habitatge i els buits a façana nord es minimitzen per complir la seva raó d’il·luminar els espais de circulació i aconseguir la ventilació creuada que a l’estiu ens permetrà un control climàtic de l’habitatge.

 

Eficiència energètica: Coberta enjardinada en la totalitat de l’habitatge. Ens aporta inèrcia tèrmica per a un habitatge de 1ª residència. La captació solar amb els grans buits a façana sud ens permet escalfar passivament l’habitatge en l’època hivernal, mentre a l’estiu, el dimensionament dels porxos i pèrgola ens protegeix del sobreescalfament. La geometria rectangular nord-sud de la construcció, ens permet desenvolupar el programa funcional de manera que la totalitat de les peces de l’habitatge s’obrin a façana sud, permetent a més la ventilació creuada de les mateixes amb petites obertures en la façana nord. La coberta s’utilitza per a la col·locació de panells solars que ens permeten climatitzar la piscina així com no necessitar d’altres sistemes per a la producció d’aigua calenta sanitària.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: Construït
  • Ubicació:Urb. Mas Alba, St. Pere de Ribes
  • Any: 2004
  • Superfície: 300,50m²
  • Certificació energètica: no disponible

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image