Project info

Tags: , ,

Botiga de mobles Ruiz

Projecte i realització de reforma de dos locals contigus per a la botiga de mobles Ruiz de Sitges.

Antecedents: Es tracta de la reforma interior de dos locals contigus per albergar una botiga de mobles en un únic espai de planta baixa i altell.

Les condicions: Els locals es trobaven sense ús al moment de l’encàrrec. Al tractar-se de la planta baixa de l’edifici, ja tenia accés directe des del carrer. En l’estat previ a la reforma, ens trobem amb un lloc ple de divisòries que no permetien l’entrada de llum natural a l’interior. La condició bàsica era adequar el local per a la ubicació de la botiga de mobles disposant zona d’atenció a l’usuari, despatxos, banys i magatzem.

El projecte: Es proposa en primera instància l’enderrocament de les parets divisòries per aconseguir un espai diàfan amb infinites possibilitats d’exposició de mobiliari a l’interior. Per adequar el local al seu nou ús, entre altres coses, es va col·locar un nou paviment i es va fer una nova instal·lació d’electricitat.

La construcció: El local compta amb una gran quantitat de façana a carrer en planta baixa. És per aquest motiu que es va explotar al màxim l’entrada de llum natural a l’interior. El pas d’un local a un altre es va resoldre formalment amb un buit?? circular que comunica dos espais contigus. L’altell travessa tota la botiga longitudinalment i té comunicació visual amb la planta baixa, generant un gran espai de doble altura.

El funcionament: L’entrada principal es realitza per la cantonada xamfrà. És aquí on s’ha situat la zona d’atenció a l’usuari. Tot el perímetre que queda en contacte amb la façana exterior es va destinar a una gran zona d’exposició. La important superfície? juntament amb la doble altura en la majoria de l’espai crea un lloc diàfan en el que poder anar variant la manera de mostrar els productes sense que unes divisòries interiors interrompin la vista. Aquesta decisió va permetre que les combinacions interiors que aquí es creuen, generin petits ambients en els quals es pot imaginar fàcilment una escena al voltant dels mobles. L’altell, amb una altura inferior a dos metres, es destina a exposar mobiliari de llocs de la casa més íntims i controlats. Finalment, tota la zona de serveis, emmagatzematge i despatxos, es va col·locar en el perímetre que s’aproxima a l’interior de l’edifici.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: Reformat
  • Ubicació: Paseo Vilanova 44-46, Planta Baja – Local, Sitges
  • Any: 2016
  • Superíicie: 557,05 m² útils
  • Certificació energètica: No disponible

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image