Project info

Tags: ,

Sant Antoni Maria Claret

Projecte de rehabilitació interior de pisos, coberta, pati i façana en edifici plurifamiliar en cantonada

El solar: Es troba a la ciutat de Barcelona, en un xamfrà format pel Carrer Padilla i el Carrer Sant Antoni Maria Claret orientat principalment a est. Les parts de façana que corresponen als carrers estan orientades a Nord-est i Sud-est respectivament.

 

Les condicions: Es tracta d’una rehabilitació integral, amb el que el condicionant principal és la preexistència que ens trobem. L’edifici està protegit amb nivell de protecció d’edificis pertanyents al conjunt especial de l’Eixample construïts abans del 1965. Aquest requisit normatiu no permet fer cap tipus d’actuació en façana, mes allà de la restauració de la mateixa per mantenir-la en el seu estat original. Cadascuna de les plantes de l’edifici conservarà els 3 habitatges existents, modificant la seva distribució als estàndards actuals.

 

El projecte: Cadascun dels habitatges de l’edifici rehabilitat giren entorn d’un dels patis. D’aquesta manera, l’arquitectura nova s’adapta a la preexistència buscant la millor manera de relacionar-se entre les dues per arribar a un punt de trobada adequada.

 

La construcció: Els patis interiors se sanegen i rehabiliten perquè puguin tenir la relació directa que volem amb les estades adjacents. De la mateixa manera, també es rehabilita la coberta per millorar les condicions de l’envolupant tèrmica i estanca. La coberta es rehabilita íntegrament, col·locant una nova impermeabilització i aïllament. L’afectació estructural de l’edifici és mínima, i es refereix a les petites intervencions de reparació que existeixin. El nucli d’escala es deixa pràcticament igual a excepció d’una petita intervenció per millorar l’accessibilitat de l’edifici permetent que l’ascensor es lliuri en la planta baixa, quan anteriorment finalitzava el seu recorregut en la planta entresòl.

 

El funcionament: Totes les estades que estan en relació amb l’exterior de l’edifici compten amb aïllament tèrmic a l’interior. Gràcies a aquesta actuació, es millora notablement el confort a l’interior de l’edifici. La relació que s’estableix entre l’exterior i els patis gràcies a la distribució permeten que es compti amb ventilació creuada en tots els habitatges.

 

Eficiència energètica: Es milloren notablement les condicions energètiques quant a la demanda. S’incorpora un trasdossat interior en tota l’envolupant de cartró-guix amb aïllament incorporat així com unes noves fusteries. S’instal·la un sistema de aerotèrmia a l’edifici per a la climatització i aigua calenta sanitària.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: en projecte
  • Ubicació: C/Sant Antoni Maria Claret, 131. Barcelona
  • Any: 2016
  • Superfície: 1930m²
  • Certificació energètica:

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image