Project info

Tags: , , ,

Unifamiliar aïllada a la Plana de Sitges #4

Habitatge unifamiliar i d'altes prestacions energètiques, desenvolupada segons els criteris Passivhaus amb l'objectiu d'aconseguir una casa passiva amb un consum d'energia gairebé nul i un gran confort interior.

El solar:

El projecte se situa en un solar de 600m² de geometria rectangular en el nou sector urbanitzable del pla parcial urbanístic PPU1 La Plana de Sitges. Es tracta d’un terreny de nova projecció pràcticament pla on es proposa un habitatge d’obra nova composta per Planta baixa, planta pis i soterrani.

Les condicions:

La parcel·la situada a 53 m sobre el nivell del mar, es troba lliure d’edificació existent i és cantonera al carrer per les seves façanes nord i oest. L’Accés principal es planteja per la façana nord de manera que podem orientar i obrir tota la casa a sud al costat de l’ampli jardí i la piscina.

El projecte:

El principal objectiu d’aquest projecte és construir un habitatge d’alta eficiència energètica al mateix temps que moderna i funcional, seguint sempre els criteris Passivhaus i demostrar així que tècnica i disseny són bons aliats.

A més d’adaptar-nos a les exigències del nou pla parcial de la Plana de Sitges, es proposa un volum unitari que retranqueja i s’adapta en cada orientació per aconseguir les situacions més òptimes en cada façana tractant d’optimitzar al màxim les obertures, proporcionant la millor il·luminació natural possible i aconseguint una ventilació natural a través de les diferents finestres entre façanes oposades.

La construcció:

La construcció, així com el projecte, segueix les directrius Passivhaus amb la finalitat de potenciar els guanys tèrmics a l’hivern i evitar-les a l’estiu i aconseguir així un consum energètic gairebé nul.

Per això es proposa el sistema de façana SATE amb importants espessors d’aïllament tèrmic sempre continu i reduint els ponts tèrmics al màxim amb especial atenció en les juntes entre façana i fusteries que també seran de grans prestacions i hauran de garantir l’estanqueïtat a l’aire atès que la hermeticitat de l’edifici és molt important per aconseguir dites objectives Passivhaus i aconseguir una casa Passiva.

El funcionament: El programa funcional de l’habitatge unifamiliar es divideix en tres zones clarament diferenciades per plantes:

La zona de dia situada a la Planta baixa, amb la cuina oberta al saló menjador i en relació directa amb el jardí i piscina exteriors mitjançant un gran porxo. En aquesta planta també trobem un despatx més privat orientat a nord.

La zona de nit més íntima i recollida se situa a la Planta Primera amb les habitacions i banys. En aquesta planta cal destacar la suite amb bany obert a un pati exterior orientat a nord, podent arribar en algunes èpoques de l’any a unir-se en un únic espai.

I finalment a la planta Soterrani, amb dues zones clarament diferenciades: un gran espai diàfan al costat d’una piscina interior, d’una banda. Tot això il·luminat a través d’un gran finestral horitzontal en pati anglès orientat a nord. I d’altra banda el garatge, traster i instal·lacions.

La comunicació entre plantes es realitza a través d’una escala lleugera donant lloc a un doble espai entre planta baixa i primera que ens proporcionarà una gran llum natural en tota la casa.

Eficiència energètica:

Per complir amb els objectius d’una casa passiva amb un consum d’energia pràcticament nul, a més de garantir els criteris constructius també s’opta per la instal·lació d’equips d’alta eficiència i la utilització d’energies renovables: s’escull la aerotèrmia per a la producció de A.C.S, un sistema de ventilació de doble flux amb recuperador de calor entàlpic pre-alimentat per un pou canadenc, plaques solars fotovoltaiques situades a la coberta per a la producció d’electricitat i l’aprofitament d’aigües pluvials per al reg al jardí.

  • Client: Autopromoció
  • Estat: En fase de projecte
  • Ubicació: Sector PPU1- La PLana, Sitges
  • Any: 2019
  • Superíicie: 360,50 m² útils
  • Certificació energètica: A

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image