Project info

Tags: , , ,

Unifamiliar aïllada al sector Terramar, Sitges

Habitatge projectat mitjançant el concepte Passivhaus, amb l'objectiu d'aconseguir un consum d'energia pràcticament nul, on disseny i funcionalitat es conjuguen en un mateix projecte d'arquitectura moderna.

El solar: El projecte es troba en un solar de geometria regular, al voltant d’uns 1.125 m², a la zona Terramar al sud-oest del municipi. Es tracta d’un terreny de sòl urbà consolidat on es pretén edificar un habitatge unifamiliar d’obra nova Planta baixa i pis amb soterrani.

Les condicions: La parcel·la situada a 6,25 m sobre el nivell del mar, es trobava ocupada per una edificació existent a derrocar. El terreny compta amb un front de façana en cantonada de 70 m i una profunditat de 34 m.

El projecte: El principal objectiu del projecte és dissenyar un habitatge sostenible al mateix temps que modern, d’ús funcional i de màxima eficiència energètica, amb un consum d’energia pràcticament nul.

El volum es crea mitjançant un sistema de plataformes a dos nivells, generant així voladissos que proporcionen una millor adaptació del buit en façana, tractant d’optimitzar al màxim les obertures, proporcionant una millor il·luminació i ventilació natural que ens assegura una òptima qualitat de l’aire interior. Quant a distribució, en planta baixa es proposa una zona de dia relacionada amb la façana sud, que conté el major nombre d’obertures per aprofitar els guanys solars a l’hivern i així reduir la demanda de calefacció, i una zona de major privadesa per al descans a la zona nord, amb tres dormitoris i tres banys. En planta primera es troba el dormitori principal, amb un bany complet, un ampli vestidor, un despatx, una zona de gimnàs i una gran terrassa amb magnífiques vistes al mar.

La construcció: Podem distingir dos plànols de façana, una que retranqueja i treu el cap en alguns llocs en volada??, i una altra que conforma les parts més retardades en el plànol de tancament. Ambdues es resolen amb façana ventilada, un revestiment que tracta de marcar l’horitzontalitat mitjançant les juntes entre plaques, amb l’aïllament incorporat a l’interior, dels elements portants, la qual cosa permet el trencament de pràcticament la totalitat dels ponts tèrmics. Les zones de major volada necessiten d’una subestructura metàl·lica ancorada a la façana proposada que les suporti.

El funcionament: El programa funcional d’aquest habitatge unifamiliar es compon en primer lloc d’una planta soterrani que incorpora el pàrquing, un safareig, un traster i un petit bany. En canvi, a la planta baixa es distingeixen dos usos, un de dia que engloba la cuina, el menjador i la sala d’estar, i un altre de nit que conté tres dormitoris i tres banys. La zona d’activitat diürna va acompanyada d’un gran finestral que descobreix el jardí i la piscina exterior, la qual cosa permet una major relació interior-exterior. Finalment, a la planta primera s’incorpora el dormitori principal, que consta d’una gran habitació amb vestidor, un bany, un despatx i un petit gimnàs. Tota aquesta planta es mostra a l’exterior amb una gran terrassa que conté una franja de vegetació i una zona de solàrium, tot això amb vista al passeig marítim.

Eficiència energètica: Per complir amb l’objectiu d’una casa passiva o passivhaus d’alta eficiència energètica i que el seu consum d’energia sigui pràcticament nul, s’escull la aerotèrmia per a la producció de A.C.S. , un sistema de ventilació de doble flux amb recuperador de calor entàlpic i connectat a un pou canadenc. També es contempla l’aprofitament d’aigües pluvials per al reg en el jardí i l’obtenció d’energia elèctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques situades en la coberta de P1. Es col·loquen diferents capes d’aïllament de façana, un trasdossat interior, i un altre exterior. També s’han adoptat les solucions constructives precises per evitar qualsevol tipus de pont tèrmic a l’edifici, comptant amb fusteries d’altes prestacions adaptades a cada orientació i assegurant la hermeticitat i estanqueïtat a l’aire en tots els punts de l’edifici.

  • Client: Autopromoció
  • Estat: En construcció
  • Ubicació: Sector Terramar, Sitges
  • Any: 2017
  • Superíicie: 505 m² útils
  • Certificació energètica: A

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image