La renovació dels espais, la seva adaptació a cada usuari, millorar la seva funcionalitat i aconseguir un estalvi energètic amb les solucions adoptades seran els objectius a tota reforma a realitzar.
La millora de l’aïllament en buits, cobertes, murs o terres serà un dels objectius en tota rehabilitació energètica, sent la renovació de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació l’altre focus d’atenció.