Estudi d’arquitectura especialitzat en el disseny i en la construcció d’habitatges unifamiliars i edificis d’habitatges seguint l’estàndard de construcció Passivhaus. Els serveis en arquitectura que oferim inclouen les reformes, la rehabilitació energètica, la gestió global d’un projecte en totes les seves fases (Project & Construct Management), informes, certificats i valoracions. El nostre objectiu és aconseguir el màxim confort de l’usuari minimitzant al màxim la despesa energètica, treballant l’aïllament de les instal·lacions i l’envolupant de l’edifici.

El nostre estudi d’arquitectura està especialitzat en el disseny i construcció d’habitatges d’alta eficiència energètica. Aconseguim el màxim confort amb la mínima despesa energètica.
Realitzem els treballs necessaris per optimitzar al màxim el consum energètic de l’edifici i disminuir la despesa energètica. Treballem les instal·lacions de l’edifici i l’envolupant de l’immoble millorant els aïllaments en buits, cobertes, murs i sòls.
Dissenyem i reformem locals comercials buscant l’equilibri entre el disseny i l’optimització del consum energètic de l’establiment per reduir la despesa i maximitzar el confort de l’usuari.
Disseny i construcció d’edificis d’habitatges d’alta eficiència energètica, qualitat dels espais interiors i màxim grau de confort interior. Gestió completa del projecte tècnic d’arquitectura, tràmits administratius, gestió de venda i coordinació d’obra.
Realitzem una gestió global dels aspectes tècnics i administratius en fase de projecte, seleccionem als proveïdors, coordinem els treballs en fase d’obra i gestionem el control econòmic i de qualitat.
Disseny del projecte de reforma, definició d’acabats i gestió d’obra. Renovem els espais adaptant el projecte a cada usuari segons requeriments funcionals i econòmics.
Assessorament, redacció i tècnic-administrativa de certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, valoracions d’immobles i qualsevol altre tipus de certificats relacionats amb els serveis en arquitectura.