Descripció del servei

Especialitzats en edificis d’alta eficiència energètica, aconseguim el màxim confort i estalvi energètic en cada habitatge.

Perquè triar-nos

Perquè anem molt més allà dels requeriments mínims normatius marcats pel vigent Codi Tècnic amb la finalitat d’aconseguir la màxima eficiència energètica dels nostres projectes.

  • Controlem l’impacte de la radiació solar a l’habitatge.
  • Realitzem un bon aïllament tèrmic per evitar pèrdues de calor.
  • Controlem l’estanqueïtat de l’envolvent.
  • Suprimim els ponts tèrmics.
  • Controlem la ventilació de l’habitatge.
  • Dissenyem la instal·lació més eficient de climatització i calefacció.
  • Treballem amb tecnologia BIM, que ens permet construir virtualment l’edifici.
  • Visualitzem el projecte virtualment abans que es construeixi. Així podem prendre millors decisions sobre materials i formes en el procés de disseny.
  • T’ajudem en la construcció de l’habitatge. Seleccionem, coordinem i dirigim els industrials que intervenen en l’obra.
Sol·licitud d'informació: Habitatges unifamiliars
 
CAPTCHA image