Descripció del servei

La rehabilitació energètica d’un edifici és la millor oportunitat per fer-ho més sostenible i eficient. El potencial d’estalvi dependrà de les pèrdues energètiques de l’edifici i de l’eficient que siguin les instal·lacions existents.

Objectius principals

La millora de l’aïllament en finestres, cobertes, murs o sòls serà un dels objectius en tota rehabilitació, sent la renovació de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació l’altre focus d’atenció.

  • Reduir la demanda d’energia evitant les pèrdues energètiques: Millora d’aïllament.
  • Millorar el confort tèrmic de l’interior de l’habitatge.
  • Evitar condensacions i humitats.
  • Reduir el consum energètic en calefacció, refrigeració, generació d’aigua calenta i il·luminació.

Alguns projectes

L’eficiència energètica ens ajudarà a reduir les despeses de manteniment de l’habitatge. La rehabilitació energètica és una solució que ofereix SgARQ per a edificis o habitatges que vulguin reduir consum.

Sol·licitud de servei
Nom*
Cognom*
Correu electrónic*
Móbil
Descripció
Font de Possible client
Solicitud servicio
Introduir el captcha
Recargar