Visita d’obres a Sitges

Visita d’obres en el conjunt d’habitatges adossats d’obra nova a Sitges.

La visita d’avui s’ha centrat en el repàs de l’estanqueïtat a l’aire dels tancaments que formen l’envolupant de l’edifici. En tot habitatge passiu, és molt important cuidar les infiltracions d’aire. La façana exterior es compon per 2 tipus d’acabats, façana ventilada amb acabat ceràmic i façana amb aïllament tèrmic per l’exterior ( SATE ). En tots dos casos, el suport és una paret de gero de 13,5cm de grossor on la seva cara interior s’ha projectat amb una escuma de poliuretà.

El projectat de poliuretà de cel·la tancada sobre la superfície del gero actua com una barrera estanca a l’aire, ja que té una estructura interna on les cel·les tancades representen fins al 90%. Aquesta característica fa que el poliuretà projectat, a més d’aïllament tèrmic, serveixi de segellador per a esquerdes i fissures que permet acabar amb les renovacions d’aire no desitjades, evita els ponts tèrmics en tenir una aplicació contínua i protegeix a l’envolupant de l’edifici.

La correcta ventilació de l’habitatge s’assegura a través d’una ventilació mecànica amb un recuperador de calor Siber.

En aquests habitatges d’obra nova a Sitges està previst realitzar un “Blowerdoor test“, que consisteix en la pressurització i depressió forçades mitjançant l’acció d’un ventilador col·locat en la porta d’entrada creant d’aquesta manera una diferència de pressió, sent el valor requerit de 0,6 renovacions/hora.

El tancament de les cambres d’aire ha estat un altre punt de supervisió en la visita d’avui. Punts febles com les caixes de persianes, s’han segellat amb tabicas de pladur i llana de roca, per evitar que qualsevol possible esquerda o fissura ens provoqui fuites d’aire no desitjades.

Quan les instal·lacions s’hagin passat completament, la totalitat de tubs de corrugat en contacte directe amb l’exterior s’ompliran de llana de roca per evitar igualment fuites d’aire.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *