Project info

Tags: , , ,

Unifamiliar aïllada a la Plana de Sitges #1

Habitatge d'alta eficiència energètica en el nou sector urbanitzable PPU1- La Plana de Sitges

El solar

Ens situem en el nou sector urbanitzable del pla parcial urbanístic PPU1 La Plana situat a Sitges. Es tracta d’un solar en cantonada de 504m2 de geometria rectangular i amb un lleuger pendent cap al carrer d’accés.

Les condicions

El projecte està condicionat per dues variables molt diferents:

D’una banda, la importància d’aconseguir una casa passiva o el que és el mateix: d’alta eficiència energètica seguint sempre els criteris passivhaus amb la finalitat d’aconseguir un consum energètic gairebé nul.

D’altra banda, estem condicionats per un solar en cantonada amb dues de les seves façanes molt exposades a l’exterior amb una relació bastant directa amb el carrer amb el que haurem de tenir en compte aquesta relació si volem salvaguardar la intimitat dels usuaris i sense renunciar a una casa molt oberta.

El projecte

L’habitatge és el resultat de la superposició de volums i porxos en diferents alineacions.

Es planteja un habitatge molt obert cap al gran jardí situat a la part posterior del solar i més tancada en les façanes laterals i principal marcant l’accés amb un volum sortint i una coberta vegetal que s’interposa entre l’exterior i l’interior de planta primera alhora que ens proporciona una gran inèrcia tèrmica.

L’objectiu és aconseguir intimitat sense deixar de tenir mai una casa molt oberta i aconseguir uns porxos de transició entre interior-exterior molt agradables.

La construcció

La construcció gira entorn de complir l’objectiu principal d’aconseguir cases passives sense perdre mai de vista el disseny i la qualitat dels seus acabats.

En aquest projecte es combinen tres materials que determinaran molt la seva imatge: la pedra natural, SATE acabat en blanc amb el qual aconseguirem un aïllament continu i fusta per als punts singulars com els porxos i balconades.

El funcionament

El funcionament de la casa ve definit per la clara separació d’usos per plantes.

L’habitatge es desenvolupa en tres nivells: la planta soterrani bàsicament destinada a garatge i instal·lacions, la planta baixa que respon a les necessitats de dia amb la cuina i el saló menjador tot obert al jardí; i la planta primera que respon a les necessitats de nit amb els dormitoris.

Eficiència energètica

Per complir l’objectiu d’aconseguir una casa passiva de consum gairebé nul es proposen sistemes d’instal·lacions d’alta eficiència energètica com la aerotèrmia, la ventilació per recuperador de calor pre-alimentat per un pou canadenc i l’obtenció d’energia elèctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques. També es calculen els aïllaments i s’eliminen els ponts tèrmics tractant els punts més conflictius amb fusteries d’alta qualitat, caixes de persianes aïllants i juntes i segellats de hermeticitat d’alta eficiència energètica.

  • Client: Promotor privat
  • Estat: En fase de projecte
  • Ubicació: Sector PPU1- La PLana, Sitges
  • Any: 2017
  • Superíicie: 180 m² útils
  • Certificació energètica: A

Localització

Sol·licitud d'informació
 
CAPTCHA image