Project Management

Aquest servei abasta tots els tràmits administratius, tècnics i constructius d’un projecte. Si es tracta d’una promoció en venda, ens ocupem fins i tot de la fase de comercialització. Dirigit tant a clients particulars com a promotors professionals.

 • Estudis arquitectònics previs.
 • Estudi de viabilitat econòmica del projecte.
 • Estudi de viabilitat urbanística del projecte.
 • Tràmits administratius municipals per a l’obtenció del certificat urbanístic previ.
 • Gestió prèvia de la totalitat de factors que intervenen en el procés de edificació.
 • Supervisió de la redacció del projecte arquitectònic, dels estudis energètics i de les consultories de seguretat i salut.
 • Gestions per a l’obtenció de finançament.
 • Gestió administrativa de llicències.
 • Gestió de contractació en la construcció.
 • Gestió administrativa en la fase de final d’obra.
 • Gestió comercial per a la venda d’immobles.
Gestión integral de proyecto

Construct Management

Si ets autopromotor, o promotor de petits blocs residencials, el nostre servei de Construction Management t’estalvia temps i diners. Gestionem la contractació directa de partides, industrials i fins i tot materials, per eliminar intermediaris i augmentar el teu marge.

 • Elaboració dels diferents pressupostos, basats en les medicions del projecte executiu i les indicacions del client.
 • Elaboració i control d’obra: compliment de terminis, correcta execució i costos
 • Supervisió de les possibles desviacions de pressupost derivades de modificacions en el projecte original.
 • Coordinació d’industrials en fase d’obra.
 • Redacció dels plans de seguretat i/o addicions dels diferents industrials.
 • Optimització de timing d’obra.
 • Supervisió i coordinació de repasos en fase final d’obra.
Sol·licitud d'informació: Gestió de projecte
 
CAPTCHA image